1. De cursusinhoud, les data en andere informatie zijn na te lezen op onze website of op te vragen bij de administratie. Wij gaan ervan uit dat u deze kent bij inschrijving.

  2. De cursusprijzen zijn exclusief boek, handleiding of materialen, tenzij anders vermeld. 

  3. Alle aanmeldingen dienen online of schriftelijk plaats te vinden door gebruikmaking van het inschrijfformulier. Uw inschrijving is pas definitief na onze bevestiging daarvan. Betaalwijze: overschrijving na inschrijving op de website.

  4. Inschrijving verplicht – na onze bevestiging - tot volledige betaling. Bij annulering tot één week vóór aanvang krijgt men het betaalde bedrag retour. Vroegtijdig inschrijven is dus zonder risico, terwijl de kans dat de cursus al is volgeboekt dan minimaal is. Bij latere annulering (tot de dag van aanvang) bent u € 25,- administratiekosten verschuldigd. Restitutie vanaf de aanvangsdag is niet mogelijk. Ziekte en verzuim van lessen geeft géén recht op gedeeltelijke of gehele restitutie. 

  5. Cursussen gaan door als er een vooraf bepaald minimum aantal deelnemers heeft ingeschreven op de cursus. Wordt het minimum aantal deelnemers niet bereikt, dan komt de cursus te vervallen. Bij taalcursussen behouden wij ons het recht voor om het aantal lesuren in te korten, zodat de cursus ook met minder deelnemers alsnog van start kan gaan. Uiteraard zal dit geen afbreuk doen aan de kwaliteit en wordt dezelfde hoeveelheid stof behandeld. 

  6. Een week voorafgaand aan de startdatum bepaalt de Volksuniversiteit of de cursus doorgaat. Indien een cursus geannuleerd wordt vanwege onvoldoende deelnemers, ontvangt u per email bericht. Controleer dus altijd goed het emailadres dat u op het inschrijfformulier (online) invult! Indien u reeds heeft betaald zal het volledige cursusbedrag, zonder inhouding van administratiekosten, binnen 15 dagen worden terugbetaald.

  7. Bij taalcursussen moeten er vaak boeken aangeschaft worden. Op de website staat vermeld welke druk u nodig heeft. Zodra een taalcursus definitief van start gaat, melden wij dit op de website bij de betreffende cursus. Dit zal ongeveer een week van tevoren zijn. Vanaf het moment dat de taalcursus doorgaat, kunt u de genoemde boeken bestellen. 

  8. Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u te attenderen op wijzigingen, lesuitval en op nieuwe cursussen en lezingen.

  9. De Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen.
  10. Mocht onverhoopt een docent ziek worden en/of een les verplaatst moeten worden dan geeft dit geen recht op gedeeltelijke of gehele restitiutie van het cursusgeld.